Asuminen

Tuotamme sekä Elimäellä että Korialla ympärivuorokautista palveluasumista vanhuksille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. 

Vuokraamme Senioritalon asuntoja ikääntyneille. 

Asukkaat tulevat ympärivuorokautiseen palveluasumiseen Kymenlaakson hyvinvointialueen (Kymenhva) asumispalveluohjauksen kautta.

Palvelujen tuottamiseen liittyvinä arvoina ovat tasa-arvoisuus, yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys, turvallisuus, ammatillisuus ja työyhteisön huomioonottaminen.