Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Mölkyn pelaamista Korialla

Asuinympäristöinä molemmat palvelukeskukset ovat esteettömiä ja helppokulkuisia. Liikkuminen sisällä tai piha-alueella on vaivatonta niin kävellen kuin apuvälineeseen tukien. Yhteistilat on remontoitu tai sisustettu ajatellen asukkaiden ikää ja mieltymyksiä. Korialla on vanhaa hirsiseinää vasten suuresta äly-tv:stä yllättävän mukava katsella vanhoja kotimaisia elokuvia.  

Asukashuone on jokaiselle oma tila. Jokainen asukas, omaisten tuella, saa sisustaa oman tupansa oman näköiseksi omilla huonekaluillaan ja tauluillaan. Uuden asukkaan muuttaessa suositellaan aina ottamaan huomioon asukkaalle esteetön liikkuminen ja turvallinen ympäristö. Huoneisiin on asukkaalle itselle laitettu opasteet, kuvin tai tekstein, päivän tapahtumista tai opasteet tietyistä toiminnoista.

Asukkaan huone Elimäen palvelukeskuksessa

 Hoitajat luovat asukkaalle turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin ennen hoitotoimenpiteiden aloittamista. Rauhallinen jutustelu ja lämmin kosketus auttaa asukasta orientoitumaan hetkeen, jolloin tehtävät hoitotoimenpiteen onnistuvat paremmin ja asukkaalla on rento ja turvallinen olo koko ajan. Asioista ja tapahtumista muistutetaan hienovaraisesti asukasta nolaamatta häntä tilanteessa, kun jokin asia on unohtunut. Arjen toiminnoissa ohjataan ja autetaan tarvittaessa. Hoitohenkilökunta pitää mielessä kuntouttavan työotteen ja aktivoi asukasta aina, kun se on mahdollista. 

Henkilökunta on ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta. Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin aktiivisesti ammattitaidon ylläpitämiseksi. Koulutukset ovat laajentaneet ymmärrystä asukkaiden muistisairauksista ja jokaisen asukkaan henkilökohtaisesta tilanteesta. Hoitohenkilökunta on kiinnostunut työstään ja motivoitunut kehittymään hoitajana ja kehittämään asukkaiden kanssa toimivia toimintamalleja. 

Työryhmän panostus asukkaiden monipuolisen arjen rakentamiseksi näkyy jokaisen asukkaan yksilöllisessä kohtaamisessa ja huomioonottamisessa luodessa kodinomaista ja lämmintä arkea.

Lisätietoja asumispalveluista

Hoitotyön esihenkilö Jarna Saloranta puh. 0400 819107