Elimäen palvelukeskus

Elimäellä Meijeritie 1:ssä on yhteensä             21 asukaspaikkaa, joista osa soveltuu muistihäiriöisille asukkaille. Palvelukeskus jakautuu kolmeksi asukasyksiköksi

- Allukka ja Pirtti, joissa molemmissa on              6 asukasta

-Peräkammari, jossa on 9 asukasta

Turvallisuutta lisää  turvahälytysjärjestelmä. Toteutamme kuntouttavaa työotetta ja omahoitajajärjestelmää.

Sairaanhoitaja, tiimivastaava040 577 9633
Peräkammari hoitajat040 537 7236
Pikkupirtti hoitajat040 054 1131
Allukka hoitajat (24 h)044 579 6140
Fysioterapeutti040 846 3545
Keittiö044 770 7803